لیلیان پالاس؛ مجتمع مسکونی خاص

نام مالک: محمودی

مشخصات واحد

شماره واحد: ۲۰۷

متراژ: ۸۹ مترمربع
بلوک ۲
همکف
دوخوابه

 

ملاحظات

تاریخ تایید مسئول اجرایی:

 

تاریخ تایید واحد کنترل کیفیت: