لیلیان پالاس؛ مجتمع مسکونی خاص

نام مالک: خضرائی – باقری

مشخصات واحد

شماره واحد: ۱۵۶

متراژ: ۸۰ مترمربع
بلوک ۱
طبقه پنجم
دوخوابه

 

ملاحظات

تاریخ تایید مسئول اجرایی:

 

تاریخ تایید واحد کنترل کیفیت: