لیلیان پالاس؛ مجتمع مسکونی خاص

نام مالک: حمید صادقی

مشخصات واحد

شماره واحد: ۱۴۳

متراژ: ۹۷ مترمربع
بلوک ۱
طبقه چهارم
دوخوابه

 

ملاحظات

تاریخ تایید مسئول اجرایی:

 

تاریخ تایید واحد کنترل کیفیت: