لیلیان پالاس؛ مجتمع مسکونی خاص

نام مالک: قلی‌پور

مشخصات واحد

شماره واحد: ۱۴۲

متراژ: ۱۰۹ مترمربع
بلوک ۱
طبقه چهارم
دوخوابه

 

ملاحظات

تاریخ تایید مسئول اجرایی:

 

تاریخ تایید واحد کنترل کیفیت: