لیلیان پالاس؛ مجتمع مسکونی خاص

نام مالک: زهرا امیری

مشخصات واحد

شماره واحد: ۱۴۸

متراژ: ۱۰۱ مترمربع
بلوک ۱
طبقه چهارم
دوخوابه

 

ملاحظات

تاریخ تایید مسئول اجرایی:

 

تاریخ تایید واحد کنترل کیفیت: