لیلیان پالاس؛ مجتمع مسکونی خاص

نام مالک: کوه‌بر

مشخصات واحد

شماره واحد: ۱۳۳

متراژ: ۹۷ مترمربع
بلوک ۱
طبقه سوم
دوخوابه

 

ملاحظات

تاریخ تایید مسئول اجرایی:

 

تاریخ تایید واحد کنترل کیفیت: