لیلیان پالاس؛ مجتمع مسکونی خاص

نام مالک: غفاری

مشخصات واحد

شماره واحد: ۱۳۵

متراژ: ۹۵ مترمربع
بلوک ۱
طبقه سوم
دوخوابه

 

ملاحظات

تاریخ تایید مسئول اجرایی:

 

تاریخ تایید واحد کنترل کیفیت: