لیلیان پالاس؛ مجتمع مسکونی خاص

نام مالک: حاتمی

مشخصات واحد

شماره واحد: ۱۳۷

متراژ: ۸۷ مترمربع
بلوک ۱
طبقه سوم
دوخوابه

 

ملاحظات

تاریخ تایید مسئول اجرایی:

 

تاریخ تایید واحد کنترل کیفیت: