لیلیان پالاس؛ مجتمع مسکونی خاص

نام مالک: انیس اطهری

مشخصات واحد

شماره واحد: ۱۲۶

متراژ: ۸۰ مترمربع
بلوک ۱
طبقه دوم
دوخوابه

 

ملاحظات

تاریخ تایید مسئول اجرایی:

 

تاریخ تایید واحد کنترل کیفیت: