لیلیان پالاس؛ مجتمع مسکونی خاص

نام مالک: مژگان سمیعی راکد

مشخصات واحد

شماره واحد: ۱۱۱

متراژ: ۹۶ مترمربع
بلوک ۱
طبقه اول
دوخوابه

ملاحظات

تاریخ تایید مسئول اجرایی:

 

تاریخ تایید واحد کنترل کیفیت: