لیلیان پالاس؛ مجتمع مسکونی خاص

نام مالک: اکبر کاظمی

مشخصات واحد

شماره واحد: ۱۱۴

متراژ: ۱۲۱ مترمربع
بلوک ۱
طبقه اول
دوخوابه

 

ملاحظات

تاریخ تایید مسئول اجرایی:

 

تاریخ تایید واحد کنترل کیفیت: