لیلیان پالاس؛ مجتمع مسکونی خاص

نام مالک: رازقندی

مشخصات واحد

شماره واحد: ۱۱۲

متراژ: ۱۰۹ مترمربع
بلوک ۱
طبقه اول
دوخوابه

 

ملاحظات

تاریخ تایید مسئول اجرایی:

 

تاریخ تایید واحد کنترل کیفیت: