لیلیان پالاس؛ مجتمع مسکونی خاص

نام مالک: رازقندی

مشخصات واحد

شماره واحد: ۱۰۱

متراژ: ۹۸ مترمربع
بلوک ۱
همکف
دوخوابه

 

ملاحظات

تاریخ تایید مسئول اجرایی:

 

تاریخ تایید واحد کنترل کیفیت: