لیلیان پالاس؛ مجتمع مسکونی خاص

نام مالک: علیرضا حسن‌پور

مشخصات واحد

شماره واحد: ۱۰۴

متراژ: ۸۰ مترمربع
بلوک ۱
همکف
دوخوابه

 

ملاحظات

تاریخ تایید مسئول اجرایی:

 

تاریخ تایید واحد کنترل کیفیت: