اندیشه شهر پیشرو در اقتصاد و فرهنگ

در راستای سیاست های دولت در جهت تحقق اهداف ایجاد شهرهای جدید ، طرح های مطالعاتی و مکان یابی و اقدامات اجرایی ساخت شهر جدید اندیشه براساس اهداف معین و مدون در زمینی به مساحت ۱۴۰۰ هکتار در غرب استان تهران و در بخش مرکزی شهرستان شهریار با افق جمعیتی ۱۱۸۰۰۰ نفر آغاز شد . ارائه خدمات مناسب و ساخت پروژه های شاخص در این شهر توانست در مدت کوتاهی شهر جدید اندیشه را به برترین شهر در میان شهر های جدید کشور بدل نماید و همین امر منجر به جذب جمعیت و استقبال فراوان مردم برای اسکان در این شهر گردید . مجتمع مسکونی لیلیان از جمله پروژه های شاخص شهر جدید اندیشه می باشد که با موقعیت عالی در فاز ۴ اندیشه و دسترسی آسان به تهران ، شهریار و کرج در زمینی به مساحت ۱۷۹۷۱ متر مربع در حال احداث می باشد

LilianPalace-Location-002
LilianPalace-Location-003